<%@ Page Language="VB" ContentType="text/html" ResponseEncoding="gb2312" %> 廣州萊捷電器有限公司

  1. <th id="zitx4"><pre id="zitx4"></pre></th><th id="zitx4"><track id="zitx4"></track></th>

  2. <tbody id="zitx4"></tbody>
  3.   + ENCODER
     NSD
     TAMAGAWA
     HUBNER
     HEIDENHAIN
     FAGOR
     HAUG
     SUMTAK
     MEGATRON
     ELCO
     SIKO
     TYCO
     LEINE LINDE
     + SENSOR
     MODULOC
     IPF
     NOSHOK
     SEIKA
     FSG
     IMI
     B-R
     MKS
     M&C
     HYDAC
     + MOTOR
     + CONTROL
     ROTORK
     + RELAY
     KEP
     LOWARA
    
    

   德國 NETTER-VIBRATION電機

   德國 NV 產品在中國市場有很大的競爭力,由于我公司在這方面作了很大的工作,爭取拿到了德國 NV 廠家的信任,在價格方面甚至在服務方面都能為廣大客戶提供更滿意的服務,希望廣大的客戶對上海航拓支持 .

   NETTER-VIBRATION 振動器 NETTER 震動儀, NETTER 震蕩器, NETTER 振動器
   NETTER VIBRATION 公司主要活躍于震蕩器技術領域.從 1953 年開始給建筑工業提供震蕩器。后來供應范圍發展到其他領域 , 如化工、機械工程和食品工業等。

   產品:氣動、電動、液壓震動器, ATEX 震動器,不銹鋼震動器,工廠機器,控制系統及備件 NETTER-VIBRATION 振動器
   產品主要有 :
   氣動振動器 : ( 旋轉振動器 , 直線振動器 , 內部振動器 , 銅環振動器 )
   電動振動器 : ( 內部振動器 , 外部振動器 )
   液壓振動器 : ( 內部振動器 , 外部振動器 )
   不銹鋼振動器
   特殊振動器
   機械廠 : ( 震動表 , 輸送帶 , 多軸震動系統 ) NETTER-VIBRATION 振動器
   控制系統 :( 電動控制系統 , 氣動控制系統 , 液壓控制系統 ) NETTER-VIBRATION 振動器
   配件 : ( 固定裝置振動器 , 閥門 , 減震器 , 彈簧 ……..)
   測量儀器 : 加速測量裝置 , 頻率測量裝置 , 振幅測量裝置 , 聲極測量儀 )
   Netter 氣壓式滾軸式振動器 NCR 型:
   Netter 氣壓式渦輪振動器 NCT 系列:
   Netter 活塞往復式振動器 NTK 型:
   Netter 氣壓式鋼球振動器 NCB 型:
   NETTER-VIBRATION 振動器
   Netter 往復式振動器 NTS 型:
   Netter 敲擊式空氣錘 PKL 型:
   Netter 外掛式電動振動 NEA 型、 NEG 型 :
   Netter 漏斗下料振動器:
   NETTER-VIBRATION 振動器
   Netter 氣壓式送料器

   AP114 Bau CC2.8-5HB CV2.8-5HB CCV4-5HB DV4-5HB CCV 6-12-8 HA
   DV6-12 -8HA CCV6-25 -8HA DV6-25 -8HA CCV6-50 -8HA DV6-50 -8HA
   CV 2.8 CC2.8 CCV 4 DV 4 CCV 6 DV 6 CCV DosyPack 25
   NETTER-VIBRATION 振動器
   DosyPack 40 DosyPack 40 DosyPack 56 DosyPack 80 dv FSW1.5/2 FSW 2/2
   FSW 3/3 FSW 4/2 FSW 5.5/2 FSW 7.5/2 FSW 11/2 FSW 15/2 FSW 20/2
   FSW 25/2 FSW 30/2 FSW 45/2 CEE-DOSEN NCZ 300 NCZ 370 NCZ 480
   NETTER-VIBRATION 振動器
   NCZ 560 NCZ 560L NCZ 660K NCZ 660 NCZ 800 NEG 756 NEG61200
   NEG 61500 NEG 62000 NEG 62800 RO203 GyroShake NHA-1-M6
   NHA-1-M8 NHA-2-M8 NHA-2-M10 NHA-3-M10 NHA-3-M12
   NHA-4/5-M16 NHA-4/5-P NHA-1-M6 NHA-1-M8 NHA-2-M8
   NETTER-VIBRATION 振動器
   NHA-2-M10 NHA-3-M10 NHA-3-M12 NHA-4/5-M16 NHA-4/5-P
   NCB 1 NCB 2 NCB 3 NCB 5 NCB 10 NCB 20 NCB 50 NCB 70
   Prospekt Nr.8 Prospekt Nr.4 Prospekt Nr.18 Prospekt Nr.23
   NETTER-VIBRATION 振動器
   Datenblatt Nr.2852 , 3339 , 3795 Prospekt Nr.24 Prospekt Nr.25 , 28 Prospekt Nr.26
   Prospekt Nr.27 Datenblatt Nr.3507 Prospekt Nr.41 Prospekt Nr.36.1 Datenblatt Nr.15
   NCE NCE B NCR 3 NCR 10 NCR 22 NCR 57 NCR 120 NCR 3 NCR 10
   NCR 22 NCR 57 NCR 120 NCT 1 NCT 2 NCT 3 NCT 4 NCT 4i NCT 5 NCT 10 NCT 10i NCT15 NCT 29 NCT 29i NCT55 NCT 108 NCT 108i
   NETTER-VIBRATION 振動器

   NCT 126 NCT 250 NCT 250i NCX NCX/S NCXM NCZ NCZ/S NEA 504
   NEG/NEA 5020 NEG/NEA 5050 NEG/NEA 5060 NEG/NEA 50120
   NEG/NEA 50200 NEG/NEA 50300 NEG/NEA 50770 NEG 50980 NEG 501140 NEG 2530 NEG 2570 NEG 25210 NEG 25420 NEG 25540 NEG25700
   NETTER-VIBRATION 振動器
   NEG 25930 NEG 1630 NEG 1690 NEG 16190 NEG 16310 NEG 16410 NEG16500 NEG 12100 NEG 12180 NEG 12230 NED 50100 NED 50200
   NEA 504 NEG/NEA 5020 NEG/NEA 5050 NEG/NEA 5060 NEG/NEA 50120
   NEG/NEA 50200 NEG/NEA 50300 NEG/NEA 50550 NEG/NEA 50770 NEG 50960
   NEG 501140 NEG501510 NEG 501770 NEG502020 NEG 502270 NEG 503400
   NEG 503824 NEG 506220 NEG 506830 NEG 251370 NEG 251760 NEG 252060
   NETTER-VIBRATION 振動器
   NEG 252450 NEG 253080 NEG 253720 NEG 254310 NEG 254900 NEG 256460
   NEG 256040 NEG 258260 NEG 2511210 NEG 2513850 NEG 16780 NEG 161080
   NEG 161470 NEG 161660 NEG 162150 NEG 162550 NEG 163030 NEG 163820
   NEG 164700 NEG 165190 NEG 166270 NEG 166670 NEG 167890
   NEG 168500 NEG 169510 NEG 1612060 NEG 1613890 NEG 1617000 NETTER-VIBRATION 振動器
   NEG 1621960 NEG 12440 NEG 12610 NEG12930 NEG 121430
   NEG 122150 NEG 122640 NEG 122920 NEG 123530 NEG 124440
   NETTER-VIBRATION 振動器
   NEG 127640 NEG 128520 NEG1211070 NEG 1213160 NEG 1217670
   NFU1-002/1 , 5 NFU1-004/3 , 3 NFU1-004/3 , 7 NFU1-007/4 , 2 NFU1-011/6 , 9
   NFU1-015/8 NFU1-022/11 NFU2-004/1 , 5 NFU2-006/1 , 9 NFU2-007/2 , 3
   NFU2-011/3 NFU2-015/4 , 1 NFU 022/5 , 5 NFU 2-030/7 , 1 NFU2-040/9 , 5
   BZ 100/100 BZ 30 BZ 70 BZ 200 NEGS NFC2 , 0/1 NFC 3 , 0/2
   NETTER-VIBRATION 振動器
   NFC 5 , 5/3 NHG 500L NHG 600 R L NHG 900L NHG 3000L
   NHR PROSPEKT NR.29 NQT PROSPEKT NR.14 NTK 8 AL
   NTK 15X NTK 16 NTK 16AL NTK 18AL NTK 25 AL
   NTK 25 NTK 40 AL NTK 40 NTK 5AL NTK 55HF UND NF NETTER-VIBRATION 振動器
   NTK 85 HF NND NF NTK 110 NTK 8 AL NTK 15X NTK 16
   NTK 16AL NTK18AL NTK25AL NTK 25 NTK 40AL
   NTK 40 NTK 55 AL NTK 55HF NTK 85HF NTK 110
   NFB 20 NFB25 NFB 30 NFB45 NFB 60 NFB90 NFB115
   NETTER-VIBRATION 振動器
   NTK 15X NTK 16 NTK 16AL NTK 25 NTK 40 NTK 55NF
   NETTER-VIBRATION 振動器
   NTK 110HF NTK 8 AL NTK 25AL NTK 40AL NTK55AL
   NTP 25 B+C NTP 25B NTP32B+C NTP32B NTP 48 B+C NTP 48 B
   NTP 25 NTP 32 NTP 48 NTS 100/01 NTS 75/01 NTS 50/01
   NTS 70/02 NTS 54/02 NTS 50/04 NTS 21/04 NTS 50/80 NTS 50/10
   NTS 30/10 NTS 50/15 NTS 50/20 NTS 30/20 NTS 24/20 NTS 50/40
   NTS 20/40 NTS 120 HF NTS 180HF NTS 250HF NTS 350HF
   NVG 49 NVG 55 NVG 61 NVR49 NVR55 NVR 61 NVT 82
   NVT 113 NVT 64 NVT 87 NVT 105 NQT 93 NQT 108 NVT
   NVI NVL 25 NVL 35 NVL 45 NVL 55 NVL 75 NVL86
   NETTER-VIBRATION 振動器
   NVL 115S NVL 140S NVG82 NVG113 NVG84 NVG87 NVG 105
   NXE NXE B P DATENBLATT NR.2568 PKL 135 PKL 150 ST
   PKL 170 PKL 220 PKL 135/4 PKL 135/6 PKL 150/3 PKL 150/4
   PKL 150/5 PKL 150/6 PKL 170/6 PKL 170/3 PKL 170/5 PKL 200/3
   PKL 200/5 PKL 220/4 PKL 220/6 PKL 135 PKL 150 PKL 170
   PKL 200 PKL220 POWERPACK 180 POWERPACK 250 UND 350
   NETTER-VIBRATION 振動器
   SRF PROSPEKT NR.36 VAC 10 mit NCT 4 VAC 15 mit PKL 150 ST
   VAC 30 mit NTB 50/04 VAC8+HG 10 N VAC8+HG 10 S VAC10+HG 10N
   VAC10+HG 10S VAC11+HG 10N VAC11+HG10S VAC12+HG15N
   NETTER-VIBRATION 振動器
   VAC12+HG15S VAC15+HG 15S VAC 15+HG 15N VAC20HG 15N
   VAC20HG 15S VAC30+HG 30N VAC30+HG30S VAC40+HG 40N
   VAC 8 VAC10 VAC11 VAC12 VECTOR DRIVE
   EAC 2000-F 02 Nr:81802001 E AC 5000-F 06 EAC 5000-F 10
   C 75-03 FRL-WG C 105-04 FRL-WG EAF 2000-F02Nr: 81802679
   F 75-03 WG Nr: 81890023 F 105-04 WG Nr:81890024 EAF 5000-F 06 Nr:81807679
   NETTER-VIBRATION 振動器
   EAF 5000-F 10 Nr:81808679 B240 Nr:81802698 SAR 75 Y57 Nr:81890027
   SAR105Y 57 Nr:81890016 B640 Nr:81807705 B640 Nr:81807705
   EAF 2000-F 02 EAF 5000-F 06 EAF 5000-F EAR 2000-F02 Nr:81802680
   R 75 -03 C Nr:81890022 R 105 -04 C Nr:81890015 EAR 5000-F 06Nr:81807680
   EAR 5000-F 10 Nr:81808680 B 220 Nr:81802699 SA 161 X57 Nr:81890028
   SAR 100-0571 Nr:81890028 SAR 100-0571 Nr:81890029 B 540 Nr:81806704
   B540 Nr:81806704 M A 40-10-1 /8 Nr:81801701 M A 40-10-1 /8 Nr:81801701
   MA50-10-1/4 Nr:81802700 EAR 2000-F 02 EAR 5000-F 06 EAR 5000-F 10
   NETTER-VIBRATION 振動器
   R 75 -03C R 105 -04C EAL 2000-F02 Nr: 81802697 L 75-03W Nr: 81890025
   L 105-04W Nr:81890026 EAL 5000-F 06 Nr:81807697
   EAL 5000-F 10 Nr:81808697 B240 Nr:81802698 SAR 75 Y 57 Nr:81890027
   SAR 105 Y 57 Nr:81890016 B640 Nr: 81807705 L 75-03W L 105-04W
   SAR 75 Y57 SAR 105 Y 57 NRE 15/25 Nr:61700169 NRE 25/30 Nr:61700163
   NRE30/40 Nr:61701185 NRE40/40 Nr:61700179 NRE40/40 Nr:61700164
   NRE50/40 Nr:61701124 NRE50/40 Nr:61700156 NRE50/50 Nr:61700173
   NRE50/50 Nr:61700146 NRE70/45 Nr:61700165 NRE75/55 Nr:61700147
   NETTER-VIBRATION 振動器
   NRE 100/55 Nr:61700148 NRE 150/55 Nr:61700674 NRE 150/75 Nr:61700917
   NTE 40/50 Nr:61700828 NOF 22/30 Nr:61700152 NOF28/38 Nr:61700153
   NAP 30/15 Nr:61700756 NAP 30/30 Nr:61700155 NAP 40/20 Nr:61701900
   NB NC ND NE NF NJ NK NL NN BA BB BC BE CA CB CC
   DE FA FB FC EA EB EC

              

   Company Info | Product | Contact Us

   Copy right@Guangzhou Laijie Electric Co.Ltd

   RM1105,No.A RunXiangDaSha,No.1521, Guangzhoudadaobei road,baiyun district, Guangzhou , China

   Tel: +86-20-87268766 Fax:+86-20-87269099 Email:gzlaijie@163.com

   欧美一级a与人_国产片AV不卡在线观看国语_人澡人人澡人人澡欧美_福利免费观看午夜体检区

    1. <th id="zitx4"><pre id="zitx4"></pre></th><th id="zitx4"><track id="zitx4"></track></th>

    2. <tbody id="zitx4"></tbody>